Odds Alerts

Odds Movement Tracker

Genom att övervaka tusentals dagliga internationella fotbollsmatcher i realtid, utföra multidimensionell analys i kombination med hundratals odds, i tid hitta och varna matcher med onormala data och använda stora data för att göra realtidsstatistik av liknande resultat kan vi hjälpa fans att snabbt bedöma tävlingstrenderna för matcherna.
Särskilt meddelande: Ju närmare avsparkstiden för matcherna, desto högre är noggrannheten i förvarningsdata.

soccer Den 5-timmars perioden före början av ett spel är toppenperioden av uppmärksamhet, och odds förändringar måste övervakas noggrant.

    Odds Prediction Model

    Enligt de nuvarande oddsen, det ursprungliga intervallet och förändringskarakteristikerna för den aktuella matchen, inklusive fluktueringsomfång, stigande och fallande trender, jämför liknande matcher exakt i databasen med tiotals miljoner matcher, kombinera helt stora data, maskininlärning, datamodeller och spelupplevelsen som forskats och ackumulerats av expertteamet, kan vi förutsäga resultaten av framtida matcher väl.
    Särskilt meddelande: Ju närmare avsparkstiden för matcherna, desto högre är noggrannheten i oddsprediktionsmodellerna.