Club Clasificación

El club de fútbol más poderoso, ranking mundial de clubes de fútbol

2023-3Clasificación de fútbol - Clasificación de clubes (Top 10)

Nº 1: S. S. C. Napoli

Nº 2: Real Madrid

Nº 3: Bayern de Múnich

Nº 4: Manchester City

Nº 5: FC Barcelona

Nº 6: Arsenal

Nº 7: Benfica

Nº 8: RB Leipzig

Nº 9: PSG

Nº 10: Liverpool